FAQs Complain Problems

समाचार:

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for online bids for the Procurement of Mini Harvester and Water Pump (2nd Publication)

थप जानकारीकाे लागि संलग्न गरिएकाे फाइल अथवा मिति २०७७/१०/२८ गतेकाे नेपाल समचारपत्रमा हेर्नुहोला ।

Notice of Second Ammendment (Procurement of Power tiller with paddy reaper))

थप जानकारीकाे लागि माघ २१ गतेकाे नागरिक दैनिक अथाव संलग्न गरिएकाे फाईल हेर्नुहाेला ।

Invitation of Online Bids for the Procurement of Improved seeds of Maize

थप जानकारीकाे लागि संलग्न गरिएकाे फाइल अथवा २०७७ माघ १९  गतेकाे हिमालय टाइम्समा हेर्नुहाेला ।

Invitation of Online Bids for the Procurement of Improved seeds of Paddy

थप जानकारीकाे लागि संलग्न गरिएकाे फाइल अथवा २०७७ माघ १६  गतेकाे नागरिक दैनिकमा हेर्नुहाेला ।

Invitation for online bids for the Procurement of Mini Harvester and Water Pump

थप जानकारीकाे लागि संलग्न गरिएकाे फाइल अथवा २०७७ माघ १२ गतेकाे हिमालय टाईमसमा हेर्नुहाेला ।

Invitation of Online Bids for the Procurement of Honey Processing and Semi Automatic filling packing machine and Roller Machine

थप जानकारीकाे लागि संलग्न गरिएकाे फाइल अथवा २०७७ माघ ९ गतेकाे नेपाल समाचारपत्र हेर्नुहाेला ।

Invitation of Online Sealed Quotations for the Procurement of Medicine and Surgical equipment.

थप जानकारीकाे लागि संलग्न गरिएकाे फाइल अथवा मिति २०७७/०९/२७ गतेकाे नागरिक दैनिकमा हेर्नुहाेला । 

Pages