FAQs Complain Problems

समाचार:

सडक पुर्वाधार उपयोग कर संकलनको लागी शिलबन्दी दरभाउपत्र प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धी सुचना

शिवसताक्षी नगरपालिकाको आ व २०७८/०७९ को सडक पुर्वाधार उपयोक करको शिलबन्दी दरभाउपत्र सुचना