FAQs Complain Problems

समाचार:

बजेट तथा कार्यक्रम

सडक पुर्वाधार उपयोग कर र विज्ञापन कर संकलनको लागी शिलबन्दी दरभाउपत्र प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धी सुचना

दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८-०५-०३

सडक पुर्वाधार उपयोग कर र विज्ञापन कर संकलनको लागी शिलबन्दी दरभाउपत्र प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धी सुचना

 

शिवसताक्षी नगरपालिकाको आ.व. ०७४/०७५ को निति तथा कार्यक्रम र बजेट

शिवसताक्षी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाले प्रथम नगर सभाबाट पारित आ.व. ०७४/०७५ को निति तथा कार्यक्रम र बजेट
२४ कार्तिक २०७४