FAQs Complain Problems

समाचार:

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

हाटबजार र बहाल भिटौरी, सडक पुर्वाधार उपयोग कर, जलकर, विज्ञापन कर संकलनको लागी शिलबन्दी दरभाउपत्र प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धी सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८-०३-३०

हाटबजार र बहाल भिटौरी, सडक पुर्वाधार उपयोग कर, जलकर, विज्ञापन कर संकलनको लागी शिलबन्दी दरभाउपत्र प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धी सुचना

 

Invitation of online bids for construction of incomplete Domukha swimming Pool and Children Park

थप जानकारीकाे लागि संलग्न फाइल अथवा मिति २०७७/१२/२४ गतेकाे हिमालय टाइम्स हेर्नुहोला ।

Invitation for quotations for the construction of incomplete ward number 7 ward office building

थप जानकारीकाे लागि संलग्न फाईल हेर्नुहोला ।

Invitation for quotations for the supply and delivery of different size gabion box

थप जानकारीकाे लागि स‌ंलग्न फाइल अथाव मिति २०७७/१२/१३ गतेकाे इजलास दैनिक हेर्नुहोला ।

Invitation of online bids for construction of incomplete ward office building

थप जानकारीकाे लागि संलग्न सूचना अथवा मिति २०७७/१२/०६ गतेकाे हिमालय टाइम्स हेर्नुहोला ।

Invitation for Electronic Bids for the construction of 15 bed primary hospital (Type B1)

थप जानकारीकाे लागि संलग्न गरिएको फाइल अथवा मिति २०७७/१२/४ गतेकाे नागरिक दैनिक हेर्नुहोला ।

Invitation of online sealed for protection work at north of Mia Khola, Shivasatakshi-10 (Second Publication)

थप जानकारीकाे लागि संलग्न गरिएको फाइल अथवा मिति २०७७/१२/४ गतेकाे हिमालय टाइम्स हेर्नुहोला ।

Pages