FAQs Complain Problems

समाचार:

सूचना तथा समाचार

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेकाे सूचना ।

थप जानकारीकाे लागि संलग्न गरिएकाे फाइल हेर्नुहोला ।

Invitation for online bids for the Procurement of Mini Harvester and Water Pump (2nd Publication)

थप जानकारीकाे लागि संलग्न गरिएकाे फाइल अथवा मिति २०७७/१०/२८ गतेकाे नेपाल समचारपत्रमा हेर्नुहोला ।

Invitation of Online Bids for the Procurement of Improved seeds of Maize

थप जानकारीकाे लागि संलग्न गरिएकाे फाइल अथवा २०७७ माघ १९  गतेकाे हिमालय टाइम्समा हेर्नुहाेला ।

Invitation of Online Bids for the Procurement of Improved seeds of Paddy

थप जानकारीकाे लागि संलग्न गरिएकाे फाइल अथवा २०७७ माघ १६  गतेकाे नागरिक दैनिकमा हेर्नुहाेला ।

Invitation for online bids for the Procurement of Mini Harvester and Water Pump

थप जानकारीकाे लागि संलग्न गरिएकाे फाइल अथवा २०७७ माघ १२ गतेकाे हिमालय टाईमसमा हेर्नुहाेला ।

Invitation of Online Bids for the Procurement of Honey Processing and Semi Automatic filling packing machine and Roller Machine

थप जानकारीकाे लागि संलग्न गरिएकाे फाइल अथवा २०७७ माघ ९ गतेकाे नेपाल समाचारपत्र हेर्नुहाेला ।

अनुदान मलकाे विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।

थप जानकारीकाे लागि संलग्न गरिएकाे फाइल हेर्नुहाेला ।

Pages