FAQs Complain Problems

समाचार:

सूचना तथा समाचार

अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण सम्बन्धमा ।

थप जानकारीकाे लागि तल attached गरिएकाे फाइल हेर्नुहाेला ।

अपाङ्गता परितय पत्र वितरण सम्बन्धमा ।

थप जानकारीकाे लागि attached गरिएकाे फाइल हेर्नुहाेला ।

 

शिवसताक्षी नगरपालिका आ व २०७७-०७८ को लागी हाटबजार, सडक पुर्वाधार उपयोग कर, जलकर,विज्ञापन कर ठेक्का सुचना

हाटबजार सुचना शिवसताक्षी नगरपालिका झापा
हाटबजार सुचना शिवसताक्षी नगरपालिका झापा

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७-०३-४

हाटबजार र बहाल भिटौरी, सडक पुर्वाधार उपयोग कर, जलकर, विज्ञापन कर संकलनको लागी शिलबन्दी दरभाउपत्र प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धी सुचना

 

Pages