FAQs Complain Problems

समाचार:

सूचना तथा समाचार

डकर्मी तालिमका लागि दरखास्त आवह्नान सम्बन्धी सूचना ।

थप जानकारीको लागि संलग्न गरिएकाे फाइल हर्नुहोला ।

Invitation for Electronic Bids for the Construction of Blacktop Ring Road Phase IV

थप जानकारीको लागि संलग्न गरिएकाे फाईल हेर्नुहोला ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

थप जानकारीको लागि संलग्न गरिएकाे फाईल हेर्नुहोला ।

Invitation for quotations for the construction of Dudamari to Hawaldar chowk Blacktop Rod Phase II

थप जानकारीकाे लागि संलग्न गरिएकाे फाईल हर्नुहोला ।

Notice for opening of financial proposal

थप जानकारीकाे लागि संलग्न गरिएकाे फाइल हेर्नुहोला ।

Pages