FAQs Complain Problems

समाचार:

सूचना तथा समाचार

दर्ता शिविरकाे लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

थप जानकारीको लागि संलग्न फाइल हेर्नुहोला ।

अमिन सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

थप जानकारी तथा दरखास्त फारमकाे लागि  संलग्न फाइल हेर्नुहोला ।

Invitation for quotations for the construction of incomplete ward number 7 ward office building

थप जानकारीकाे लागि संलग्न फाईल हेर्नुहोला ।

Invitation for quotations for the supply and delivery of different size gabion box

थप जानकारीकाे लागि स‌ंलग्न फाइल अथाव मिति २०७७/१२/१३ गतेकाे इजलास दैनिक हेर्नुहोला ।

Invitation of online bids for construction of incomplete ward office building

थप जानकारीकाे लागि संलग्न सूचना अथवा मिति २०७७/१२/०६ गतेकाे हिमालय टाइम्स हेर्नुहोला ।

Invitation for Electronic Bids for the construction of 15 bed primary hospital (Type B1)

थप जानकारीकाे लागि संलग्न गरिएको फाइल अथवा मिति २०७७/१२/४ गतेकाे नागरिक दैनिक हेर्नुहोला ।

Invitation of online sealed for protection work at north of Mia Khola, Shivasatakshi-10 (Second Publication)

थप जानकारीकाे लागि संलग्न गरिएको फाइल अथवा मिति २०७७/१२/४ गतेकाे हिमालय टाइम्स हेर्नुहोला ।

Pages