FAQs Complain Problems

समाचार:

सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

थप जानकारीको लागि तलको Click गर्नुहोला ।

सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना ।

मिति २०७५/०७/२५ गते आईतबार महागुरु फाल्गुनन्द जन्म जयन्तीका दिन शिवसताक्षी नगरपालिका क्षेत्रमा सार्वजनिक विदा रहेको ब्यहोरा सम्बन्धीत सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

निर्माण कार्यको बोलपत्र सम्बन्धी सूचना ।

निर्माण कार्यको बोलपत्र सम्बन्धी सूचना सम्बन्धी थप जानकारीको लागि तलको File download गर्नुहोला ।

शिवसताक्षी नगरपालिकाको शिलन्बदी दरभाउपत्र प्रस्ताव आवहन सम्बन्धमा ।

Computer, Printer, Laptop तथा HDD खरिद सम्बन्धी शिवसताक्षी नगरपालिकाको शिलन्बदी दरभाउपत्र प्रस्ताव आवहन सम्बन्धी सूचना ।

घर नक्शा नियमित गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

थप जानकारीको लागि तलको फाइल download गर्नुहोला । 

सर्भर खरिदका लागि दरभाउपत्र प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

यस शिवसताक्षी नगरपालिकालाई आवश्यक सर्भर खरिदका लागि मिति २०७५/०५/३१ गते लोकतन्त्र दैनिकमा प्रकाशित दरभाउपत्र प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

 

कन्काई र कमल खोलाको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र पुरुवा संकलन तथा बिक्रीसम्बन्धी ठेक्का आहवान सम्बन्धी सूचना ।

शिवसताक्षी नगरपालिका अन्तरगतका कन्काई र कमल खोलाको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र पुरुवा संकलन तथा बिक्रीसम्बन्धी ठेक्का आहवान सम्बन्धी सूचना ।

विस्तृत जानकारीको लागि तलका Link मा Click नर्गुहोला ।

लेखा परिक्षकहरुका लागि सूचीकृत हुने सम्बन्धि सूचना ।

यस नगरपालिका क्षेत्रका सामुदायीक विद्यालयहरु र सहकारी संस्थाहरुको आ.व.०७४/७५ सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्नका लागि दरखास्त पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा

यस नगरपालिकाले विभिन्न चालक पदका लागि लिएको प्रयोगत्मक परिक्षा तथा मौखिक अन्तरवार्तामा सहभागी उम्मेदवारहरु मध्येबाट सफल तथा बैकल्पिक उम्मेदवारको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।

Pages