FAQs Complain Problems

समाचार:

सूचना तथा समाचार

अमिन पदकाे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

थप जानकारीकाे लागि संलग्न फाईल हेर्नुहोला ।

अमिन पदकाे पिरक्षा सम्बन्धी सूचना ।

अमिन पदकाे पिरक्षा केही दिन पछि प्रकाशित गिरने ब्यहोरा सबैमा जानकारीकाे लागि अनुरोध छ ।

Invitation of online bids for construction of incomplete Domukha swimming Pool and Children Park

थप जानकारीकाे लागि संलग्न फाइल अथवा मिति २०७७/१२/२४ गतेकाे हिमालय टाइम्स हेर्नुहोला ।

अमिन सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

थप जानकारी तथा दरखास्त फारमकाे लागि  संलग्न फाइल हेर्नुहोला ।

Invitation for quotations for the construction of incomplete ward number 7 ward office building

थप जानकारीकाे लागि संलग्न फाईल हेर्नुहोला ।

Pages