FAQs Complain Problems

समाचार:

Images:
Phone Number:

नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा

यस नगरपालिकाले विभिन्न चालक पदका लागि लिएको प्रयोगत्मक परिक्षा तथा मौखिक अन्तरवार्तामा सहभागी उम्मेदवारहरु मध्येबाट सफल तथा बैकल्पिक उम्मेदवारको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।

Supporting Documents: