FAQs Complain Problems

समाचार:

Images:
Phone Number:

नगर प्रहरी सेवा करार पदपुर्ती सम्बन्धी सूचना ।

थप जानकारी तथा दरखास्त फारमका लागि स‌ंलग्न गरिएकाे फाइलहरु हेर्नुहोला ।

पाठ्यक्रम यसै साथ संलग्न गरिएकाे व्यहोरा अनुराेध छ ।