FAQs Complain Problems

समाचार:

लेख परिक्षकहरुका लागि आवद्ध (सूचीकृत) हुने सम्बन्धि सूचना

सामुदायीक विद्यालयहरुको आ.व.०७५/७६ को अन्तिम लेखापरीक्षण गर्नका लागि सूचीकृत हुने सम्बन्धमा । 
थप जानकारीको लागि attached गरीएको file हेर्नुहोला ।